Disclaimer

ALGEMEEN

Likeur43.nl, verleent u hierbij toegang tot de website likeur43.nl en behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Likeur43.nl is in geen enkel opzicht verbonden aan het merk Licor 43, noch aan de officiƫle website(s) van dit merk. Derhalve is likeur43.nl geen officiƫle website.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Likeur43.nl spant zich in om de inhoud van likeur43.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Producten die eventueel worden aangeboden komen niet van likeur43.nl, maar van derde partijen. Likeur43.nl stelt zich dan ook niet aansprakelijk voor aankopen die via likeur43.nl tot stand zijn gekomen.

Behoudens deze disclaimer, is likeur43.nl niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op likeur43.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.